СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

На 15.12.2020 г. ЙОАНА 11 ЕООД сключи с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.091- 0125- C01 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на обща стойност от 48 878.00 лв. ( 41 546.30 лв. европейско и 7 331.70 лв. национално съфинансиране) и е с продължителност 6 месеца. Основната цел на настоящия проект е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––-
Проект BG16RFOP002-2.091-0125 финансиран от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.

Дата: 16.12.2020 г.